don_katalan: (Default)
[personal profile] don_katalan
Алі Татар-заде
*проба пера*
Кримська Автономія (Крим Юрт) є національною автономією корінних народів Криму та України.
Корінними народами Криму та України є українці, кримські татари, караїми, кримчаки (перелік згідно чисельності).
Офіційною мовою Крим Юрту є Кримська мова. Державна мова України діє на всій території Крим Юрту згідно діючому всеукраїнському законодавству.
Головною метою автономії є збереження, забезпечення та розвиток культурного потенціалу народів Крим Юрту. Для цього низка керуючих органів автономії формується із врахуванням представництва у владі корінних народів, а також історичних і культурних діаспор.
Вищим органом Криму є колективний орган, який зветься Директорія. Вона складається з 1 голови, 3 наступників та 8 членів.
Вищою посадовою особою Криму є Голова Директорії (термін роботи - календарний рік).
В перехідний час Директорія формується наступним чином.
В еміграції проходять з’їзди Української еміграції та Кримтатарської еміграції. Кожен обирає свого Директора.
В перший рік нового режиму на чолі Директорії стоїть Директор від української еміграції. В другий рік - від Кримтатарської еміграції. Відповідно, в 1 рік нового режиму проходять вибори Караїмської громади, які обирають свого Директора, в 2 рік - Кримчацької громади. 3 рік вся Українська громада Криму (разом з емігрантами) обирає нового Директора, і в той же рік головування переходить Директору від Караїмів. 3 рік проходять перевибори Кримтатарського Директора, і в цей рік головує Директор від Кримчаків. Далі все по колу. Знову українець, кримський татарин, караїм, кримчак.
Отже, кожен з чотирьох перших Директорів головує 1 раз, на 4-му році після свого обрання та за рік що передує наступним виборам по його квоті. перші 3 роки після свого обрання Директор працює наступником (заступником) голови Директорії.
8 інших членів Директорії є представниками кожен своєї історичної діаспори Криму. Це греки і вірмени (обираються в 1 рік), євреї та німці (2 рік), болгари та чехи (3 рік), цигани та естонці (4 рік).
Виконавча влада автономії розділена поміж Директорією, Урядом України та Конгресом Криму.
Конституцією встановлено, які з органів влади в Автономії залишаються загальнодержавними, тобто вертикаллю призначаються Києвом. Інші призначаються Директорією і звуться міністрами. Треті щорічно призначаються Конгресом на 1-, 2-, 3-річний термін і звуться комісарами.
Законодавча та нормотворча влада розідена поміж Директорією, Конгресом та Державою Україна.
Всі прийняті Україною закони діють в повному обсязі на теренах Автономії.
Директорія зобов’язана приводити в лад кримські законодавчі норми одразу після того, як вступає в силу новий закон чи поправка до нього в Україні. Директори можуть приймати тимчасові акти в межах які не порушують, а вточнюють та втілюють закони України. Ці акти розглядаються Конгресом.
Конгрес збирається щорічно 1-2 рази на рік. Конгрес є представницьким органом народів Автономії. У ньому збираються представники корінних та історичних народів Криму, діаспор та (в перехідний період) представників політичної еміграції.
Приблизний склад Конгресу наступний.
50 представників Української громади (по 2 людини, які набрали найбільше голосів, від кожної області України). У виборах беруть участь представники політичної еміграції вказаних областей, власники кримських земель та будівель, які постійно мешкають у ціх областях, а також представники кримських українців, які є вихідцями з теренів даної області.
30 представників Кримськотатарського Меджлісу. По 1 від кожного району Криму, а також представники кримськотатарських діаспор в материковій Україні, Росії, Узбекистані, Туреччині, Румунії (по 1 члену).
8 представників російської діаспори. Кожен делегат представляє один з існуючих 8 федеральних округів Росії. Він обирається тимчасовими мешканцями півострову, які приїхали з даного фед.округу, а також місцевими росіянами Криму, чиє народження, походження або фамільні коріння відносяться до відповідного округу Росії.
30 представників від 30 республік російської федерації. Делегатів обирають вихідці з відповідних республік, а також кримчани, які мають походження від титульної (корінної) нації одної з ціх республік. Наприклад, делегатів від Чувашії можуть обирати 1) чуваші за етносом, 2) тимчасові мешканці вихідці з Чувашії, 3) кримські постійні мешканці які походять родом з сучасної Чувашії.
Також конгресменами є представники кожної з 17 національних громад.
Точну кількість та пропорції делегатів Конгресу призначає Директорія та регулють закони України.
Конгрес розглядає тимчасові законодавчі акти, прийняті Директорією, затверджує їх або вносить до них правки.
Конгрес призначає на 1 або більше років (2, 3) комісарів - очільників комісій виконавчої влади, у межах своєї компетенції.
Конгресменом і Директором можуть бути лише громадяни України.
Суддівська гілка працює відповідно до Законів України, незалежно від місцевої влади, та керується у своїх рішеннях в тому числі нормативно-правовими актами Автономії.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

don_katalan: (Default)
don_katalan

October 2017

M T W T F S S
       1
23 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16171819 2021 22
23242526272829
3031     

Expand Cut Tags

No cut tags