don_katalan: (Default)
[personal profile] don_katalan
Алі Татар-заде
я вже оприлюднював свою позицію щодо освіти мовами діаспор. Саме діаспор, а не корінних народів.
Повторюся.
Іноземних шкіл та класів в Україні має бути стільки, скільки україномовних шкіл та класів у відповідній державі.
Про це і має бути підписано відповідні угоди.
Звичайно, кількість населення в державах різна, кількість меншин не може співпадати, тому мова йде про кількість класів і шкіл на душу населення.
В силу деяких обставин коефіціент може добровільно збільшуватись однією з країн, або зменшуватись. Але це чисто технічне питання. Наприклад, десь переважає доросле і бездітне населення трудових мігрантів, або десь таке населення розпорошене настільки що неможливо робити місцеву сільску школу.
Однак принцип взаємності має бути закріплено.
Взагалі, ідеальна зовнішня політика України - це взаємність.
Як ви до нас, так і ми до вас.
-------------------·
всіляко вітаю юридичне розділення понять "корінний народ" та "національна меншина" як історичний момент для України.
Це принципова різниця поміж тубільцями та діаспорою, і дотепер нерозрізнення понять давало багато демагогії і усвідомленої плутанини.
Коли, наприклад, долю кримськотатарського народу у різних таборах постійно та наполегливо прив'язували до долі російськомовних, з метою уникнути чи досягти певної політичної мети.
PS. покійний Олексій Курінний, жаль що ти не дожив усього кілька днів до цього. Був би дуже радий, я знаю.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

don_katalan: (Default)
don_katalan

September 2017

M T W T F S S
    1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021 222324
252627282930 

Expand Cut Tags

No cut tags