don_katalan: (Default)
[personal profile] don_katalan
Алі Татар-заде

Кайзер Вільгельм ІІ в зайнятій німцями Ризі.

Це про нього сучасники жартували: "Він волів бути нареченою на кожному весіллі та небіжчиком на кожних похоронах".
Тим часом головнокомандувач Росії генерал Лавр Корнілов, здавши Ригу "для збереження війська", планує державний переворот.
Він надіслав першому міністру Керенському пропозицію:
1) Росія оголошується республікою, 2) Керенський стає замість прем'єр-міністра президентом, 3) Керенський віддає практичну та фактичну владу Корнілову, 4) на посаду військового міністра йде Савінков, 5) нова влада організовано громить Совєти.
Передавати пропозицію доручили екс-міністру Львову.
Той приїхав та все переплутав. У нього вийшло так, що Керенський віддає владу та віддається під справедливий суд Корнілова, а той стає на чолі держави.
Керенський паникує, закликає до помочі Совєти та наказує відсторонити і судити Корнілова.
Здачу Риги Керенський оголошує прямим доказом зради Корнілова. Попри республіканські погляди Лавра Георгієвича, Корнілова малюють як монархиста, що хоче посадити на престол царського брата Міхаїла.
Росія опиняється на межі громадянської війни.
У цей час Центральна Рада вирішує не втручатись у конфлікт ні на чиєму боці.
Корнілов - перший українізатор армії, але його реакційні виступи не залишають ілюзій для українськиї соціалістів.
Керенський - ніби поміркований демагог, але його українофобська позиція вже відома на практиці.
Київ не допомагає Корнілову (який прохав підтягнути для подавлення Совєтів війська генерала Драгомирова) та не допомагає Керенському, хоча той є безпосередній начальник Генерального Секретаріату.
Ідея відсидитись осторонь та подивитись, чия візьме, видається мудрою та виваженою.
Скептики однак міркують, що це гарантує подальші ускладнення України із переможцем, хто б не переміг у столиці Росії.
Так воно і виходить.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

don_katalan: (Default)
don_katalan

September 2017

M T W T F S S
    1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021 222324
252627282930 

Expand Cut Tags

No cut tags