don_katalan: (Default)
[personal profile] don_katalan
Andriy Gerus
Щоб розмитнити іномарку, треба заплатити біля 40% від іі вартості.

  • Імпортне мито на обладнання для виробництва кондитерських виробів та шоколаду - 0%.
  • Імпортне мито на какао-боби та какао-порошок - 0%.
  • Імпортне мито на готовий шоколад - 15%.


Некоректно казати, що у держави немає послідовної митної політики. Така послідовна політика є.
Простими словами.
Шахтар шахти #9 Волиньвугілля після нічної зміни у лаві повертається додому у село Литовеж, що через 5км.
Зарплата у нього Гондурас- і бачив він іі ще у червні, але дома у нього європейські тарифи Роттердам+, тому він сповнений оптимізму.
Іде він пішки, бо по-перше, пішки 5 км - це екологічно і здорово, особливо після нічної зміни. А по-друге, автомобіль - це розкіш.
А на обличчі у нього щаслива посмішка, бо в руці він тримає плитку шоколаду від вітчизняного виробника.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

don_katalan: (Default)
don_katalan

September 2017

M T W T F S S
    1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021 222324
252627282930 

Expand Cut Tags

No cut tags