don_katalan: (Default)
[personal profile] don_katalan

Алі Татар-заде
– Башкірія заявляє про автономність.
– Петроград - Київ: хто кого переговорить?
– Галич взято росіянськими військами.
__________________
Щойно в Петрограді було завершено створення легитимного органу Совєтів - Всеросійського ЦИК.
Він прийшов на зміну самозваному Петросовєту, що незрозуміло на яких правах керував до того всією країною.
На той час Центральна Рада, між іншим, провела вже п’яту свою сесію, в якості такого собі нац. парламенту, поки росіянці тільки вийшли на щось схоже на легитимність.
І попри це, центр вперто продовжував у всьому радитись з Петросовєтом, а законність ЦР ставити під сумнів.
__________________
Щотижневик “Новоє Врємя” повідомляє:
«На останньому засіданні Тимчасового уряду тривало обговорення питання про посилку особливої ​​комісії до Києва для з'ясування на місці вимог представників Центральної ради.
Розв’язання цього питання ускладнюється тим, що дуже важко сформувати відповідний склад для проектованої комісії.
Справа ускладнюється ще рішенням Центрального комітету партії Народної свободи, що ніхто з представників партії кадетів в цій комісії брати участь не повинен.
В які форми виллються тепер зносини Тимчасового уряду з Центральною радою, поки не встановлено, і питання про можливу посилку спеціальної комісії залишається поки відкритим».
Дмитро Дорошенко пише про те ж саме іншими словами:
«Спочатку Тимчасове Правительство мало на думці вислати до Київа спеціяльну Комісію з тов. голови МВС кн. Д.Урусовим на чолі.
Мало на увазі включити до її складу відомих шлісельбурзьких в’язнів кн. П.Крапоткіна і Г.Лопатіна, крім того, В.Вернадського, С.Ольденбурга, Н.Авксентієва, В.Мякотіна, В.Короленка.
Але для самих членів Правительства було ясно, що з того нічого не вийде і справа лиш проволікатиметься; тому й самі члени наміченої комісії відмовились від участи в ній.
Тоді рішено було вислати членів Правительства, міністрів».
Першим, перед іншими міністрами, виїхав Михайло Терещенко.
Він уособлював для українців “ліберальне обличчя” уряду, найбільш договороздатну його чатину.
У свою чергу, Керенський форсував наступ в Західній Україні.
Якраз сьогодні здобуто зброєю Галич.
Військовий міністр розраховував, що позиції Тимчасового Уряду тим самим посиляться.
__________________
В Уфі створено «Башҡорт халҡы союзы бюроһы» – Бюро союзу башкирського народу.
Бюро почало створювати місцеві волосні ради (тюбяк-шуро).
Бюро займалося підготовкою і організацією I Всебашкірского курултаю (з'їзду).
Порахуємо наявні вже автономні рухи.
Фінляндія.
Україна.
Крим.
Башкортостан.
Біларусь.
Алтай.
Калмикія.
Бурятія.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

don_katalan: (Default)
don_katalan

September 2017

M T W T F S S
    1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021222324
252627282930 

Expand Cut Tags

No cut tags