don_katalan: (Default)
[personal profile] don_katalan
Алі Татар-заде
прилітала до мене стара подруга із Росії, колишня кримчанка. Оскільки ми не бачились довше, ніж триває війна поміж нашими державами, (і ми не встигли розістратись в першій рік, на який прийшлося 99,99 всіх розлучень), то по прильоті не домовляючись, хворої теми не торкалися.
Ну, майже не торкалися. Ляпне вона щось, типу "у нас", потім гляне на моє спохмурніле обличчя, виправиться "у них", "в Росії", і інцидент вичерпано.
І ось я проводжаю вже її назад в Московію. Хтось з персоналу транспорта нам ляпнув, вибачаючись за невдобства: "От побудують мост, тоді стане краще".
Я щиро розсміявся. Росіянечка образилась (так, це мало статись рано або пізно).
- Що ти смієшся! Його вже майже збудували. Я сама бачила!
- Ти по телевізору бачила?
- Неправда! Я летіла літаком і бачила, він почитай готовий.
- Покаж фото.
- Я не фотала.
- Ти ж завжди все фотаєш.
(І це правда: за кожний день цілі альбуми; потім поки вона відпочивала, я тихенько видаляв звідти все, що містить мою фізіономію. Фотувала вона скрізь, від киці і чайки до мечеті чи музею, нас на кожному тлі, себе у кожному ресторані).
- Ну, а от цього разу я забула зфотати.
- Добре. От зфотаєш тепер і перешлеш мені.
- Домовились!
З тих пір ані пари з вуст.
Хоча я знаю, що там щось будують, так: техничний мост для побудови "настоящего моста". Та мабуть, воно виявилось не фотогеничне.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

don_katalan: (Default)
don_katalan

September 2017

M T W T F S S
    1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021222324
252627282930 

Expand Cut Tags

No cut tags